Lokal på den globale scene

Oversættelsesbureau

Gør din virksomhed forretning i udlandet, eller har I planer om at gøre dette i fremtiden, står jeres virksomhed overfor en række udfordringer, der kan være altafgørende for, om I får succes eller om eventyret bliver en fiasko.

Når en virksomhed træder ind på et nyt marked, kan det sammenlignes med, at være den nye dreng i klassen. Det er i de fleste tilfælde nødvendigt for virksomheden at ‘introducere’ sig selv, typisk vha. reklamer og branding, at forklare om sine produkter og/eller services og herigennem forsøge at vinde kundernes tillid.

Mange virksomheder tror fejlagtigt, at de kan benytte sig af den samme tilgang, der har skabt grobunden for succes på deres hjemmemarkeder, men dette er desværre udtryk for en manglende kulturforståelse, noget som ethvert velanset oversættelsesbureau vil rådgive omkring som noget af det første.

Selvom verden i stigende grad bliver forbundet via billigere og mere tilgængelige flybilletter samt udbredelsen af internettet, er vi mennesker stadig i vid udstrækning lokale. Dette skyldes, at kultur udgør den referenceramme, som vi fortolker verden ud fra, og derfor har vi en naturlig præference for de ting, der er naturlige for os.

Dette gør sig eksempelvis gældende for sprog, farver og generelt det virvar af andre kommunikationsværktøjer, som vi dagligt benytter os af.
Spørg eksempelvis dig selv, også selv hvis du taler engelsk flydende, om du foretrækker en brugsanvisning på dansk eller engelsk?

Forestil dig dernæst, at du boede i et land, der ikke er så relativt kulturelt forbundet som tilfældet er for hhv. dansk, engelsk og amerikansk kultur, for blot at nævne et par eksempler, og så forstår du måske hvor jeg vil hen med dette indlæg.

Løsningen er lokalisering

Løsningen på ovenstående problemstilling er lokalisering. Lokalisering er, i grove træk, tilpasningen af indhold (hjemmeside, marketing m.v.) til lokale præferencer.

De problemer, der er forbundet med blot at lave oversættelser er, at man overser de kulturelle karakteristika, der kendetegner ethvert sprog. Oversætter man blot sætninger uden at skænke disse faktorer en tanke, vil man nemlig ofte kunne komme til at kommunikere noget helt andet end det oprindelige budskab.

For private kan dette måske overses, men for virksomheder, der i vid udstrækning er meget eksponerede, kan detten ende med at få enorme konsekvenser. Kommunikerer virksomheden på en unaturlig måde, vil kunderne nemlig miste tilliden til virksomhedens troværdighed, udover at det vil få virksomheden til at fremstå uautentisk og utroværdig. Alt dette er ting, der i sidste ende vil skade virksomhedens bundlinje.

Ovenstående underbygges af det faktum, at virksomheder, der benytter sig af lokalisering, oplever øget omsætning og overskud som følge af deres naturlige kommunikation, der formår at skabe tillid hos målgruppen på udenlandske markeder.