Forbrugslånsudbydere lytter til hård kritik

Udbydere af forbrugslån har længe måtte lægge øre til hård kritik, der mest af alt har gået på, at låneudbyderne og deres lån ikke opfylder et reelt behov på markedet og udelukkende malker forbrugerne for penge. Men forholder det sig virkelig sådan?

Jo, visse af disse anklager passer måske på enkelte låneudbydere, men langt hovedparten af udbyderne af kortfristede ikke-banklån er bekendte med det faktum, at god service og et godt produkt er dét, som kunderne efterspørger, når de leder efter lån. Netop derfor er det også på disse parametre, at kunderne skal overbevises og fastholdes, hvorfor mange af aktørene på markedet har gjort meget ud af at gøre deres produkter så overskuelige og tilgængelige som muligt.

Nedenfor følger en kort liste over to potentielle scenarier, hvor et forbrugslån kan være en rigtig god løsning:

1. Tilbud

Finder du en vare på tilbud, som du bare må eje, men har du ikke penge, må du som regel kigge med længselsfulde øjne efter varen. Med et forbrugslån kan du ansøge om og få udbetalt penge inden for kort tid, hvilket betyder, at du har mulighed for at købe varen inden tilbuddet slutter.

Dette kan være en god løsning, da du pr. definition spare penge på langt de fleste varer, når disse er på udsalg, men er besparelsen på det produkt du køber større end udgifterne til dit lån, har du faktisk benyttet lånet til at tjene penge. Dette illustrerer i allerhøjeste grad, hvor god en løsning et forbrugslån kan være, hvis det benyttes med omtanke.

2. Uforudsete udgifter

Står du overfor uforudsete udgifter vil du typisk opleve, at det rammer dig på økonomien. I værste fald har du måske slet ikke penge til at finansiere udgiften her og nu, og så er gode råd dyre.

Der er principielt mange måder at få fat i nogle ekstra penge, problemet består bare af det faktum, at langt størstedelen af alle disse finansieringsmuligheder, banklån, lån hos familie eller venner, er forbundet med mangelende fleksibilitet, besværlighed og manglende frihed.

Med et forbrugslån låner du på dine egne betingelser, og du behøver således ikke stå til regnskab over for nogen som helst, såfremt du overholder låneaftalens betingelser. Denne frihed er vigtig for et stort antal kunder, hvorfor man også kan se, at denne lånetype har oplevet øget popularitet i de senere år.

Mange har påpeget finanskrisen som medvirkende årsag, og dette har helt sikkert spillet en rolle for mange mennesker, men branchens overordnede fokus på at gøre sig selv mere gennemsigtig må bestemt ikke negligeres, når man omtaler fordelene forbundet med forbrugslån.